• deklaracje na rok akademicki 2019/20 można składać w administracji każdego z Domów Studenta UO,
  • ostateczny termin składania w/w deklaracji upływa 30-05-2019,
  • deklaracje mogą składać wszyscy mieszkańcy Domów Studenta UO obecnie mieszkający w akademikach,
  • druki pobrać można na portierniach lub w administracji Domów Studenta.