18.03.2020 (środa) – dyżur pełni Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

19.03.2020 (czwartek) – dyżur pełni Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

20.03.2020 (piątek) – dyżur pełni Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl