W bieżącym tygodniu administracja Domów Studenta pełni dyżury wg poniższego harmonogramu:

23.03.2020 (poniedziałek)

Ewa Strząbała w DS Kmicic, tel. 77 452 70 31, mail: estrzabala@uni.opole.pl

Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

24.03.2020 (wtorek)

Ewa Strząbała w DS Kmicic, tel. 77 452 70 31, mail: estrzabala@uni.opole.pl

Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

25.03.2020 (środa)

Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

26.03.2020 (czwartek)

Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

27.03.2020 (piątek)

Ewa Strząbała w DS Kmicic, tel. 77 452 70 31, mail: estrzabala@uni.opole.pl

Marcin Poczkajski w DS Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl