W celu ułatwienia dostępu do Internetu na terenie Kampusu Uniwersytetu Opolskiego, że została wdrożona w pełni zautomatyzowana usługa “kont gościnnych”.

Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją logowania i zakładania kont gościnnych w celu uzyskania dostępu do sieci Internet na terenie Kampusu UO.

Instrukcja dostępna tutaj

Instrukcja dostępna jest także w formacie pdf.