Nadzór nad Domami Studenta Uniwersytetu Opolskiego
sprawuje Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski

mgr Zbigniew Budziszewski

mgr Zbigniew Budziszewski

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

Ewa Strząbała

Ewa Strząbała

Specjalista ds. obsługi administracyjnej

e-mail: akademiki@uni.opole.pl

estrzabala@uni.opole.pl

Adres: D.S. “KMICIC”
ul. GRUNWALDZKA 31 pokój nr 5
45-054 Opole
Tel: 77 452-70-31 (w. 7031)

Sylwia Piech

Sylwia Piech

Dyrektor

e-mail: akademiki@uni.opole.pl

spiech@uni.opole.pl

Adres: D.S. “SPÓJNIK”
ul. KATOWICKA 91-93 pokój nr 66
45-060 Opole
Tel: 77 452 70 57 (w.7057)

77 452-70-35 (w. 7035)

PORTIERNIE DOMÓW STUDENTA UO

KMICIC TEL: 77 452-70-32

MROWISKO TEL: 77 452-70-26

SPÓJNIK TEL: 77 452-70-36

NIECHCIC TEL: 77 452-70-22