KONTAKT

Nadzór nad Miasteczkiem Akademickim Uniwersytetu Opolskiego
sprawuje Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski

mgr Zbigniew Budziszewski

mgr Zbigniew Budziszewski

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

Z-ca Kierownika Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego

inż. Grzegorz Kłosiński

e-mail: greki@uni.opole.pl

Adres: D.S. „NIECHCIC”
ul. KATOWICKA 87B pokój nr 4
45-060 Opole
Tel: 77 452-70-21 (w. 7021)

Ewa Strząbała

Ewa Strząbała

Specjalista ds. obsługi administracyjnej

e-mail: estrzabala@uni.opole.pl
Adres: D.S. “KMICIC”
ul. GRUNWALDZKA 31 pokój nr 5
45-054 Opole
Tel: 77 452-70-31 (w. 7031)

Sylwia Piech

Sylwia Piech

Specjalista ds. obsługi administracyjnej

e-mail: spiech@uni.opole.pl
Adres: D.S. “SPÓJNIK”
ul. KATOWICKA 91-93 pokój nr 66
45-054 Opole
Tel: 77 452-70-35 (w. 7035)

PORTIERNIA

KMICIC TEL: 77 452-70-32

PORTIERNIA

MROWISKO TEL: 77 452-70-26

SPÓJNIK TEL: 77 452-70-36

NIECHCIC TEL: 77 452-70-22