Osoby ubiegające się o miejsce w Domach Studenta UO, które złożyły podania do 21-08-2019 informujemy, że decyzje zostały rozpatrzone pozytywnie. Pozostałe podania będą rozpatrywane po 04-10-2019.

Kwaterowanie studentów/ mieszkańców odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

Studenci I roku: 28-29.09.2019 od godziny 1000 do ostatniego studenta

Studenci lat starszych: 01.10.2019 od godziny 730

Studenci kwaterowani będą wg podziału na poszczególne kierunki:

Kmicic

Mrowisko Niechcic

Spójnik

 • Biologia
 • Biotechnologia medyczna
 • Biotechnologia
 • Chemia
 • Edu. techn. i informatyczna
 • Ekonomia
 • Informatyka
 • Inżynieria śr.
 • Lekarski
 • Matematyka
 • Muzykologia
 • Nauki o rodzinie
 • Nutribiochemia
 • Ochrona śr.
 • Odnawialne źródła energii
 • Pedagog. przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Politologia
 • Praca socjalna
 • Psychologia
 • Public Relations
 • Socjologia
 • Stos. międzynarodowe
 • Teologia
 • Turystyka i kultura śr.
 • Turystyka i wypoczynek
 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie
 • Administracja
 • Bezp. Międzynarodowe
 • Bezp. Wewnętrzne.
 • Design i kom. społ.
 • Dziennik. I kom. społ.
 • Dziennikarstwo
 • Lingwistyka stosowana
 • Logistyka
 • Obsługa biznesu
 • Prawo

 

 • Game Studies
 • Architekt. Krajobrazów
 • Fizyka
 • Edu. artystyczna
 • Edukacja art. w zakresie szt. plastycznych.
 • Edytorstwo
 • EiPC
 • Fil. ang.
 • Fil. czeska
 • Filologia romańska
 • Germanistyka
 • Jęz. ang. w turystyce
 • Jęz. biznesu
 • Jęz. polski od podstaw z jęz. Niem.
 • Języki obce w sekt. usług
 • Katechetyczny
 • Kulturoznawstwo
 • Logopedia z jęz. polskim
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

(nie dotyczy indywidualnych ustaleń z administracją)

 

Pamiętaj, aby przy zakwaterowaniu posiadać (niezbędne !!!):

 • dokument tożsamości
 • zdjęcie (do karty mieszkańca)

W przypadku braku zdjęcia lub dokumentu tożsamości student lub osoba starająca się o miejsce w akademiku nie zostanie zakwaterowana.

Studenci/ mieszkańcy mają czas do zakwaterowania do 04.10.2019.

Osoby, które nie zakwaterują się w w/w terminie tracą miejsce.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 1. Kmicic 77 452 70 31 (mail: estrzabala@uni.opole.pl)
 2. Niechcic 77 452 70 20 (mail:marcin.poczkajski@uni.opole.pl)
 3. Spójnik 77 452 70 35 (mail:spiech@uni.opole.pl)
 4. Mrowisko 77 452 70 27 (mail:spiech@uni.opole.pl)