Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, Komisja ds. przyznawania miejsca w Domach Studenta UO podjęła decyzję o przyznaniu miejsca następującym osobom: lista osób przyjętych do akademików

Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby (zarówno rozpoczynający studia jak i studenci lat starszych) mają obowiązek zakwaterować się do 04-10-2021. Jeśli nie zakwaterują się do wyznaczonego terminu tracą miejsce.

Po 04-10-2021, jeśli dostępne będą wolne miejsca, przyjmowane będą pozostałe zainteresowane osoby.