Opłaty w Domach Studenta UO

Przypominamy, że w trakcie trwania roku akademickiego opłaty za miejsca w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego powinny być dokonywane na indywidualne konta do 20-go każdego miesiąca. Dotyczy to wszystkich studentów Uniwersytetu Opolskiego

Pozostali mieszkańcy opłat dokonują w kasie w DS Kmicic do 5 dnia każdego miesiąca.