Opłaty w DS UO

Opłaty za pokoje są różne ze względu na standard w danym Domu Studenta oraz liczbę osób w pokoju.Do opłaty podstawowej za miejsce w pokoju studenckim dolicza się opłatę eksploatacyjną i konerwacyjną sieci internetowej w wysokości 10 zł w stosunku miesięcznym lub 5 zł w stosunku miesięcznym, w przypadku korzystania z pokoju przez 1/2 miesiąca.

Poniżej zamieszczone są ceny poszczególnych pokoi w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego:

DS KMICIC

POKÓJ 2 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2 osobowym: 360 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 252 zł*

*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

POKÓJ 3 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 3 osobowym: 350 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 245 zł*

*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

DS NIECHCIC

POKÓJ 2 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2 osobowym: 390 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 273 zł*
*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

POKÓJ 3 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 3 osobowym: 380 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 266 zł*
*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

DS MROWISKO

POKÓJ 1 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1 osobowym: 380 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 266 zł*
*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

POKÓJ 2 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2 osobowym: 340 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 238 zł*
*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

POKÓJ 3 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 3 osobowym: 320 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 224 zł*

*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

DS SPÓJNIK

POKÓJ 1 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 1 osobowym: 390 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 273 zł*
*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu

POKÓJ 2 OSOBOWY

Opłata miesięczna za miejsce w pokoju 2 osobowym: 360 zł*

Opłata za połowę miesiąca (do 15-tego dnia miesiąca) 252 zł*

*łącznie z opłatą za utrzymanie infrastruktury Internetu