Studenci lat starszych 2022-23 – lista dotyczy studentów kontynuujących studia, którzy mieszkali w akademikach w poprzednim roku akademickim i tylko tych którzy poprawnie zarejestrowali wniosek o miejsce w akademiku, w wymaganym terminie do 30-06-2022 (status wniosku w usosweb: zarejestrowany).

Studenci, którym przyznano miejsce w Domach Studenta UO, na rok akademicki 2022/23 zostaną poinformowani drogą elektroniczną, na adres studenta w usosweb.

Wnioski złożone po 30-06-2022 zostaną rozpatrzone wraz z wnioskami osób rozpoczynających studia.