Zostajesz w D.S. Spójnik w okresie letnim ??  Zapoznaj się z informacją dot. opłat !!!

WAŻNE !!!

Opłaty powinny być dokonywane:

» gotówką bądź kartą płatniczą w D.S. Kmicic (nie na indywidualne konto – jak ma to miejsce w roku akademickim !),

» opłaty wg. obecnie obowiązującego cennika,

» termin płatności – do 5-go dnia każdego miesiąca.

Jeśli masz pytania/wątpliwości zgłoś się do administracji 🙂