Jak uzyskać miejsce w DS

Pełna instrukcja uzyskania miejsca w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego jest dostępna tutaj ->wniosek dla rozpoczynających studia na UO.

Warto zapoznać się z regulaminami, które dotyczą nas mieszkańców Akademików Uniwersytetu Opolskiego. Regulamin to nie tylko zakazy i nakazy, ale także możliwości jakie dają nam dane obiekty.

Regulamin Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego możecie pobrać tutaj

Karta Mieszkańca

To zaświadczenie o byciu mieszkańcem danego akademika – upoważnia do wejścia do akademika. W godzinach od 21:30 do 7:00 w akademiku mogą przebywać tylko mieszkańcy. W tych godzinach portier wraz z ochroną wpuszcza do Domu Studenta tylko osoby, które okazały ważną (podpisaną) kartę mieszkańca danego Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego lub wejściówkę wydaną przez radę mieszkańców.

Wejściówka

Każdy z mieszkańców akademika ma co miesiąc do dyspozycji trzy bezpłatne wejściówki dla gości. Oznacza to, że przez trzy dni w miesiącu może w pokoju mieszkać dowolna osoba, nie będąca mieszkańcem akademika (członek rodziny, kolega, koleżanka itd.) Osoba taka może spędzić w akademiku tylko trzy dni w miesiącu. Zgodę na pobyt gościa muszą wyrazić współlokatorzy.
Wejściówki wydaje Rada Mieszkańców każdego akademika, a godziny i sposób jej urzędowania są wywieszone w specjalnych gablotach. Aby otrzymać wejściówkę należy pokazać aktualną kartę mieszkańca danego Domu studenta.

Rady Mieszkańców

Rada jest organem Samorządu Studenckiego, który reprezentuje ogół mieszkańców Domu Studenta. Rada jest odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i porządkowe. Rada Mieszkańców ma obowiązek pomagać mieszkańcom i administracji. Rada wydaje wejściówki oraz prowadzi ich rejestr. Rada przeprowadza kontrole pokoi, których wyniki przekłada administracji.

Ochrona wewnętrzna

Ochrona jest formą aktywności mieszkańców mającą na celu pilnowanie bezpieczeństwa, porządku i spokoju w Domu Studenta. Ochrona podlega specjaliście ds. administracji Domu Studenta i udziela pomocy portierom. Członkiem Ochrony może zostać osoba o nieposzlakowanej opinii, która posiada cechy przydatne do pełnienia tej funkcji. Ochrona ma prawo do wejścia do pokoju, którego mieszkańcy lub ich goście nie stosują się do przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Ochrona może zażądać okazania karty mieszkańca lub wejściówki oraz dokumentu ze zdjęciem w celu sprawdzenia, czy osoba jest uprawniona do przebywania na terenie Domu Studenta. W razie odmowy Ochrona może wezwać do opuszczenia Domu Studenta. Ochrona wykonuje swoje obowiązki bez użycia środków przymusu bezpośredniego. W razie potrzeby zobowiązana jest do zawiadomienia ochrony kampusu Uczelni lub Policji.