INTERNET W AKADEMIKACH

Każdy pokój w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego jest wyposażony w gniazdka internetowe. W Spójniku, Mrowisku i Niechcicu w każdym pokoju są 2 gniazda. W Kmicicu na piętrach od 1-4 pokoje są wyposażone w 3 gniazdka, a na piętrach 5-6 – w pojedyncze gniazda. Natomiast piętra od 7-10 po 2 gniazda. W przypadku pokoi, które wyposażone są w mniejszą ilość gniazd niż zakładana ilość użytkowników wymagane jest użycie switcha LAN, który umożliwi podłączenie większej ilości użytkowników. Takie urządzenia można wypożyczyć w Administracji Domów Studenta (uwaga! ograniczona liczba urządzeń!). Administracja nie ma w obowiązku wyposażenia pokoi w switche. Użytkownicy powinni zaopatrzyć się w takie urządzenia w przypadku chęci korzystania z Internetu. Do podłączenia do gniazd jak i switcha wymagany jest własny kabel UTP z końcówkami RJ-45. Przykładowe zdjęcie kabla znajduje się po prawej stronie.

Pod tym linkiem znajdziecie regulamin korzystania z Akademickiej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego.(strony 14-17)

W razie problemów z dostępem do Internetu możecie skontaktować się z Administratorem Lokalnym ASKUO. Aktualnie funkcję tą pełni Cezary Pawęzki. Zgłoszenia odbierane są poprzez sms na numer 696 119 575. Wystarczy w treści smsa wpisać nazwę Domu Studenta, numer pokoju, oraz przynajmniej 2 terminy, w których mieszkańcy pokoju będą dostępni. Przykładowo: Kmicic, pokój. 333, wtorek 16-17

Administrator lokalny pracuje w godzinach od 16-17 od poniedziałku do piątku.

W każdym z akademików można korzystać także z bezprzewodowego Internetu. Urządzenia zostały ustawione tak, żeby objąć jak najszerszą powierzchnię użytkową. Z sieci eduroam może korzystać każdy pracownik lub student zarejestrowany w swojej macierzystej instytucji naukowej. Eduroam działa także w wielu punktach Uniwersytetu m.in. w bibliotekach i na Instytutach. Warto założyć konto i korzystać z Internetu w wielu miejscach!

Więcej o projekcie eduroam znajdziecie na stronie www.eduroam.uni.opole.pl

kabel lan
eduroam logo
kabel lan
eduroam logo