Nadzór nad Domami Studenta Uniwersytetu Opolskiego
sprawuje Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego
mgr Zbigniew Budziszewski

mgr Zbigniew Budziszewski

Kanclerz Uniwersytetu Opolskiego

Ewa Strząbała

Specjalista

e-mail: akademiki@uni.opole.pl estrzabala@uni.opole.pl

Adres: 
ul. GRUNWALDZKA 31 pokój nr 5
45-054 Opole
Tel: 77 452-70-31 (w. 7031)

Sylwia Piech

 Dyrektor

e-mail: akademiki@uni.opole.pl  spiech@uni.opole.pl

Adres: 
ul. KATOWICKA 87B    pokój nr 10
45-060 Opole
Tel: 77 452 70 57 (w. 7057)         77 452-70-20 (w. 7020)

Aneta Praszel

Specjalista

e-mail: akademiki@uni.opole.pl aneta.praszel@uni.opole.pl

Adres: 
ul. KATOWICKA 87       pokój nr 49
45-060 Opole
Tel: 77 452 70 27 (w. 7027)

Dominika Kuc

Referent

e-mail: akademiki@uni.opole.pl dominika.kuc@uni.opole.pl

 Adres:
ul. KATOWICKA 91-93  pokój nr 66
45-060 Opole
Tel: 77 452 70 35 (w. 7035)

PORTIERNIE DOMÓW STUDENTA UO

KMICIC TEL: 77 452-70-32

MROWISKO TEL: 77 452-70-26

SPÓJNIK TEL: 77 452-70-36

NIECHCIC TEL: 77 452-70-22