Wszystkich zainteresowanych zakwaterowaniem w Domu Studenta w okresie wakacji informujemy, że:

  • Akademikiem pełniącym dyżur w tym roku jest Dom Studenta NIECHCIC ul. Katowicka 87 B.
  • Zainteresowani zakwaterowaniem w czasie wakacji powinni złożyć wniosek dostępny tutaj
  • Wnioski przyjmowane będą od 10-go czerwca w Domu Studenta NIECHCIC.
  • Opłat za kwaterunek wakacyjny mieszkańcy dokonują tylko i wyłącznie w kasie w DS. KMICIC do 5-go każdego miesiąca.

UWAGA STUDENCI – NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPŁAT ZA MIEJSCE W OKRESIE WAKACYJNYM PRZEZ USOS WEB !!!

  • Przed zakwaterowaniem w DS. NIECHCIC w w/w okresie wszystkie opłaty studenta w „swoim” Domu Studenta powinny być uregulowane
  • Wszelkich dodatkowych informacji udzieli administracja dowolnego Domu Studenta