Przejdź do strony https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/registration-select/?next=/pl/offer/ -tu w łatwy sposób złożysz wniosek o akademik. Z pośród dostępnych na rok akademicki rekrutacji wybierz -> WNIOSEK O AKADEMIK, w ofercie znajdziesz wnioski dla studentów zagranicznych i studentów posiadających obywatelstwo polskie. Wybierz właściwy dla siebie wniosek a następnie ZAPISZ SIĘ. Następnie zostaniesz poproszony o wypełnienie 2 wartości: 1. odległość w km od swojego stałego miejsca zamieszkania do uczelni, czyli Placu Kopernika 11 w Opolu, wzdłuż rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.(odległość można poznać wyznaczając trasę np. za pomocą serwisu Google Maps. Studenci/cudzoziemcy i doktoranci/cudzoziemcy wprowadzają odległość od swojego stałego miejsca zamieszkania poza Polską do uczelni) 2. dochód miesięczny (w PLN), przypadający na 1 osobę w rodzinie w poprzednim roku podatkowym, np. w roku akademickim 2022/2023 należy podać dochód z roku 2022 (na podstawie zeznania rocznego za 2022). Pamiętaj !!! Jeśli zmienisz zdanie – wycofaj wniosek, nie blokuj miejsca !!!