DS. Kmicic DS. Mrowisko DS. Niechcic DS. Spójnik
26-09-2022:

Biotechnologia

Chemia

Dietetyka

Farmacja

Fizjoterapia

27-09-2022:

Informatyka

28-09-2022:

Kierunek Lekarski

29-09-2022:

Kosmetologia

Langue française

Logistyka

Master of Liberal Arts

30-09-2022:

Matematyka

Muzykologia

Ochrona Środowiska

Optyka okularowa z elementami optometrii

Orientalistyka chrześcijańska

Pielęgniarstwo

Położnictwo

26-09-2022:

Administracja

Architektura krajobrazu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

27-09-2022:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Praca Socjalna

28-09-2022:

Prawo

Psychologia

26-09-2022:

Economics  (International Business)

Economics (International Business)

Economics (Sustainable Development)

27-09-2022:

English in Public Communication

English Philology

28-09-2022:

Game Studies

Geografia  i  geoinformacja

Historia

Inżynieria środowiska

29-09-2022:

Public Relations

Socjologia

Socjologia (intercultural communication)

30-09-2022:

Stosunki międzynarodowe

Turystyka i kultura śródziemnomorska

Zarządzanie

26-09-2022:

Biologia (palaeobiology)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edytorstwo

Ekonomia

27-09-2022:

Filologia romańska od podstaw

Finanse i rachunkowość

28-09-2022:

Germanistik

Global Studies

Gospodarka przestrzenna

Język angielski w turystyce – profil praktyczny

29-09-2022:

Język biznesu

Język polski od podstaw z językiem niemieckim

Lingwistyka stosowana

30-09-2022:

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna

  (nie dotyczy indywidualnych ustaleń z administracją)

 

Pamiętaj, aby przy zakwaterowaniu posiadać (niezbędne !!!):

 • dokument tożsamości
 • zdjęcie (do karty mieszkańca)

W przypadku braku zdjęcia lub dokumentu tożsamości student lub osoba starająca się o miejsce w akademiku nie zostanie zakwaterowana.

Studenci lat starszych kwaterowani będą:

 • 01-10-2022 od godziny 8:30
 • 02-10-202 od godziny 9:00
 • w pozostałe dni od godziny 7:30

Zarówno w przypadku studentów lat pierwszych jak i studentów lat starszych istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania się w Domach Studenta (po wcześniejszym ustaleniu z administracją Domów Studenta, zakwaterowanie odpłatne, stawki wg cennika DS).

Studenci/ mieszkańcy mają czas do zakwaterowania się w Domach Studenta UO do 04.10.2022. Osoby, które nie zakwaterują się w w/w terminie tracą miejsce !!!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 1. Kmicic 77 452 70 31 Ewa Strząbała (mail: estrzabala@uni.opole.pl)
 2. Niechcic 77 452 70 20 Sylwia Piech (mail:spiech@uni.opole.pl)
 3. Spójnik 77 452 70 35 Dominika Kuc (mail:dominika.kuc@uni.opole.pl)
 4. Mrowisko 77 452 70 27 Krystyna Biliczak (mail:akademiki@uni.opole.pl