Osoby ubiegające się o miejsce w Domach Studenta UO, które złożyły wniosek do 20-09-2020 informujemy, że wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wnioski złożone po w/w terminie rozpatrzone będą po 04-10-2020.

Kwaterowanie studentów odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

Studenci I roku: 24-25.09.2020 od godziny 730 do ostatniego studenta

26.09.2020 od godziny 1000 do ostatniego studenta

27.09.2020 od godziny 1100 do ostatniego studenta

Studenci lat starszych: 28.09-01.10.2020 od godziny 730

Studenci kwaterujący w powyższych terminach zwolnieni są z opłat za zakwaterowanie.

Studenci  kwaterowani będą wg kierunków (dotyczy zarówno studentów I roku jak i lat starszych):

Termin kwaterowania DS. KMICIC DS. MROWISKO DS. NIECHCIC DS. SPÓJNIK
24-09-2020
 • Farmacja
 • Fizjoterapia
 • Kierunek lekarski
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia (w zakresie palaeobiology)
 • Coaching filozoficzny
 • Design i komunikacja społeczna
 • Economics (w zakresie International Business)
 • Muzykologia
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
25-09-2020
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Biotechnologia medyczna
 • Chemia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Ekonomia
 • Game studies
 • Economics (w zakresie Sustainable Development)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • English in Public Communication
 • English Philology
 • Język biznesu
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim
 • Języki obce w służbie publicznej
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana
 • Logistyka
 • Logopedia z językiem polskim jako obcym
26-09-2020
 • Dietetyka
 • Kosmetologia
 • Matematyka
 • Optyka okularowa z elementami optometrii
 • Obsługa biznesu – profil praktyczny
 • Odnawialne źródła energii
 • Praca Socjalna
 • English Philology – profil praktyczny
 • English Philology – Teacher Training Programme
 • Finanse i rachunkowość
 • Master of Liberal Arts
 • Architektura krajobrazu
 • Edukacja Techniczno-Informatyczna
 • Edytorstwo
 • Filologia polska
 • Filologia romańska od podstaw
 • Filozofia
 • Germanistik
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Informatyka
 • Język angielski w turystyce – profil praktyczny
27-09-2020
 • Pielęgniarstwo
 • Położnictwo
 • Prawo
 • Psychologia
 • Public Relations
 • Stosunki międzynarodowe

 

 • Politologia (w zakresie EUROPA MASTER)
 • Socjologia (w zakresie intercultural communication)
 • Spatial management
 • Analiza danych i metody pomiarowe
 • Politologia
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Teologia
 • Turystyka i kultura śródziemnomorska
 • Turystyka i wypoczynek
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie publiczne – profil praktyczny

 

(nie dotyczy indywidualnych ustaleń z administracją)

WAŻNE !!!

Pamiętaj, aby przy zakwaterowaniu posiadać (niezbędne !!!):

 • dokument tożsamości
 • zdjęcie (do karty mieszkańca)

W przypadku braku zdjęcia lub dokumentu tożsamości student lub osoba starająca się o miejsce w akademiku nie zostanie zakwaterowana.

Studenci/ mieszkańcy mają czas do zakwaterowania do 04.10.2020.

Osoby, które nie zakwaterują się w w/w terminie tracą miejsce.

Złożyłeś wniosek a nie będziesz mieszkał w akademiku – poinformuj nas o tym !!!

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 1. Kmicic 77 452 70 31 (mail: estrzabala@uni.opole.pl)
 2. Mrowisko 77 452 70 27 (mail:spiech@uni.opole.pl)
 3. Niechcic 77 452 70 20 (mail:marcin.poczkajski@uni.opole.pl)
 4. Spójnik 77 452 70 35 (mail:spiech@uni.opole.pl)