30.03.2020 poniedziałek

Ewa Strząbała w DS. Kmicic, tel. 77 452 70 31, mail: estrzabala@uni.opole.pl

Marcin Poczkajski w DS. Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS. Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

31.03.2020 wtorek

Marcin Poczkajski w DS. Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

01.04.2020 środa 

Marcin Poczkajski w DS. Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS. Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl

02.04.2020 czwartek 

Ewa Strząbała w DS. Kmicic, tel. 77 452 70 31, mail: estrzabala@uni.opole.pl

03.04.2020 piątek

Marcin Poczkajski w DS. Niechcic, tel. 77 452 70 20, mail: marcin.poczkajski@uni.opole.pl

Sylwia Piech w DS. Spójnik, tel. 77 452 70 35, mail: spiech@uni.opole.pl