Podobnie jak w poprzednich latach, kwaterowanie (bez dodatkowych opłat) zaczynamy od studentów lat pierwszych a poniższy harmonogram ma nam to ułatwić:) W dniach:28-29.09 – kwaterowanie zaczynamy od godziny 7:30 – do ostatniego studenta W dniach:30.09, 01.10 – kwaterowanie zaczynamy od godziny 9:00- do ostatniego studenta

Kmicic 28.wrz Dietetyka
Farmacja
Fizjoterapia
Kosmetologia
Biologia
29.wrz Biotechnologia
Biotechnologia medyczna
Chemia
Lekarski
Matematyka
Muzykologia
Nauki o polityce i administracji
Obsługa biznesu
Optyka okularowa z elementami optometrii
30.wrz Pielęgniarstwo
Politologia
Położnictwo

 

Mrowisko 28.wrz Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Logistyka
Praca Socjalna
Zarządzanie
29.wrz Prawo
30.wrz Psychologia
Stosunki międzynarodowe

 

Niechcic 28.wrz Ekonomia
English in Public Communication
ERASMUS+ and Bilateral Agreement
Paleobiologia
29.wrz English Philology
Master of Liberal Arts
30.wrz Media Cultures
Public Relations
Socjologia
Global Studies

 

Spójnik 28.wrz Coaching filozoficzny
Design i komunikacja społeczna
Digital Cultures
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Edytorstwo
Filologia polska
Filologia romańska od podstaw
Finanse i rachunkowość
29.wrz Game Studies
Germanistik
Gospodarka przestrzenna
Historia
Informatyka
Język angielski w turystyce
30.wrz Język biznesu
Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Lingwistyka stosowana
Logopedia
Logopedia z językiem polskim jako obcym
Pedagogika
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika specjalna

Studenci kontynuujący zakwaterowanie w kolejnym roku, bez dodatkowych opłat kwaterowani będą od 01-10-2023. UWAGA !!!

  • Zarówno studenci lat pierwszych jak i studenci starsi mogą się zostać zakwaterowani przed terminem wskazanym powyżej, warunkiem jednak będzie uiszczenie opłaty za poszczególne doby (opłata wg cennika Domów Studenta UO).
  • Ostateczny termin do zakwaterowania to 04-10-2023 (godz. 15:00), studenci, którzy nie zakwaterują się do tego czasu- tracą miejsce w Domach Studenta.
  • W przypadku rezygnacji z miejsca w Domach Studenta UO bardzo proszę o KONTAKT z administracją DS.