Zarządzenie rektora UO – zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021

Od 1 października część nauki online, część stacjonarnie.

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które ma umożliwić uczelni pracę w warunkach pandemii. Ponieważ decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co do formy zajęć na uczelniach jeszcze nie ma (obecne rozporządzenie obowiązuje tylko do 30 września br.), przygotowania do nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim będą się na razie opierały na wewnętrznych przepisach.

Rozporządzenie jest elastyczne, wytyczne w nim zawarte będą aktualizowane zgodnie z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju i oczywiście zgodnie z przepisami prawa.

Zarządzenie wprowadza hybrydową organizację zajęć, która ma umożliwić nauczycielom akademickim prowadzenie zajęć zdalnych, podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Jednak tam, gdzie konieczne są np. laboratoria czy zajęcia praktyczne – jak na przykład na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie czy położnictwie – będą się one mogły odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia będą organizowane w małych grupach, w większych salach, co umożliwi zachowanie odpowiedniego dystansu, a studenci będą musieli założyć przyłbice lub maski.

Szczegółowa organizacja zajęć będzie uzgadniana z kierownikami jednostek uczelnianych.

Pełna treść zarządzenia rektora z 17 lipca 2020 roku jest dostępna w na stronie UO w zakładce Uczelnia/akty prawne.

Zarządzenie rektora UO – zajęcia hybrydowe w nowym roku akademickim 2020/2021

Od 1 października część nauki online, część stacjonarnie.

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego wydał zarządzenie, które ma umożliwić uczelni pracę w warunkach pandemii. Ponieważ decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego co do formy zajęć na uczelniach jeszcze nie ma (obecne rozporządzenie obowiązuje tylko do 30 września br.), przygotowania do nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Opolskim będą się na razie opierały na wewnętrznych przepisach.

Rozporządzenie jest elastyczne, wytyczne w nim zawarte będą aktualizowane zgodnie z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju i oczywiście zgodnie z przepisami prawa.

Zarządzenie wprowadza hybrydową organizację zajęć, która ma umożliwić nauczycielom akademickim prowadzenie zajęć zdalnych, podobnie jak to miało miejsce w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Jednak tam, gdzie konieczne są np. laboratoria czy zajęcia praktyczne – jak na przykład na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie czy położnictwie – będą się one mogły odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia będą organizowane w małych grupach, w większych salach, co umożliwi zachowanie odpowiedniego dystansu, a studenci będą musieli założyć przyłbice lub maski.

Szczegółowa organizacja zajęć będzie uzgadniana z kierownikami jednostek uczelnianych.

Pełna treść zarządzenia rektora z 17 lipca 2020 roku jest dostępna w na stronie UO w zakładce Uczelnia/akty prawne.