Informujemy, że od dnia 4.06.2018 r. zmianie ulega sposób uzyskania dostępu do Akademickiej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (ASKUO) i Internetu na terenie Domu Studenta „Spójnik”, a od dnia 11.06.2018 r. w pozostałych Domach Studenta.

Począwszy od dnia 04.06.2018 r., po przyłączeniu komputera do sieci ASKUO, nastąpi automatyczne przekierowanie użytkownika do okna logowania (pod adresem http://uonet.uni.opole.pl – strona dostępna tylko z sieci w akademikach UO).

Każdy użytkownik chcący korzystać z sieci ASKUO, zobowiązany będzie do zapoznania się z treścią zamieszczonego regulaminu, a następnie do zalogowania się, wykorzystując do tego celu swoje konto pocztowe w domenie @student.uni.opole.pl lub @uni.opole.pl. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik uzyska pełny dostęp do sieci Internet.

UWAGA!!!

Mieszkańcy domu studenta, którzy nie posiadają wyżej wymienionego konta, a chcą korzystać z sieci ASKUO i Internetu, zobowiązani są do osobistego stawienia się w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego (D.S. Mrowisko, p. 26 lub D.S. Spójnik, p. 71) w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00, w celu założenia konta uprawniającego do korzystania z w/w sieci ASKUO i Internet na terenie Domów Studenta.
Do założenia w/w konta, niezbędne jest posiadanie przy sobie telefonu komórkowego z aktywnym numerem.

Więcej informacji znajduje się na stronie pod adresem www.kampus.uni.opole.pl/internet-w-ds