Aktualności

HARMONOGRAM KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 !!!

Osoby ubiegające się o miejsce w Domach Studenta UO, które złożyły wniosek do 20-09-2020 informujemy, że wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski złożone po w/w terminie rozpatrzone będą po 04-10-2020. Kwaterowanie studentów odbywać się będzie wg następującego harmonogramu: Studenci I roku: 24-25.09.2020 od godziny 730 do ostatniego studenta 26.09.2020 od godziny... Czytaj wiecej →

KAMPUS UO W LICZBACH

WSZYSTKICH MIEJSC

PONAD 700 POKOI!

TYLE METRÓW MA D.S. NIECHCIC!

BOISKA SPORTOWE NA KAMPUSIE

KAMPUS Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola.