HARMONOGRAM KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 !!!

Osoby ubiegające się o miejsce w Domach Studenta UO, które złożyły wniosek do 20-09-2020 informujemy, że wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski złożone po w/w terminie rozpatrzone będą po 04-10-2020. Kwaterowanie studentów odbywać się będzie wg następującego...

Zarządzenie rektora UO – zajęcia hybrydowe w roku akademickim 2020/2021

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego.

Dyżur wakacyjny

Zainteresowanych zakwaterowaniem w akademiku w okresie letnim informujemy, że w tym roku dyżur pełnić będzie DS. SPÓJNIK

Wnioski o akademik już dostępne !!!

Od dziś do 30.06.2020 wszyscy mieszkańcy naszych Domów Studenta, którzy w roku akademickim 2019/20 mieszkali bądź nadal mieszkają w Domach Studenta UO mogą złożyć wniosek/deklarację o miejsce w Domach Studenta UO na następny rok akademicki.