Harmonogram kwaterowania studentów na rok akademicki 2021/22

Kwaterowanie studentów do akademików w tym roku będzie wyglądało nieco inaczej niż w latach poprzednich. Wydłużamy okres kwaterowania tak, aby każdy z Was mógł wybrać dla siebie odpowiedzi termin i spokojnie się zakwaterować. od 23-09 DS. Kmicic DS. Mrowisko DS....

WOLNE MIEJSCA W DOMACH STUDENTA UO !!!

Wszyscy studenci Uniwersytetu Opolskiego, zarówno ci nowo przyjęci jak i starszych lat mogą ubiegać się o miejsce w Domach Studenta UO.

HARMONOGRAM KWATEROWANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 !!!

Osoby ubiegające się o miejsce w Domach Studenta UO, które złożyły wniosek do 20-09-2020 informujemy, że wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski złożone po w/w terminie rozpatrzone będą po 04-10-2020. Kwaterowanie studentów odbywać się będzie wg następującego...

Zarządzenie rektora UO – zajęcia hybrydowe w roku akademickim 2020/2021

W myśl zarządzenia rektora UO prof. dra hab. Marka Masnyka zajęcia na naszej uczelni w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą się odbywały w sposób hybrydowy – niektóre online, niektóre w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu wszelkich rygorów sanitarnych, w tym przede wszystkim dystansu społecznego.